• Decyzja nr 238 z dnia 18 listopada 2016r. - zezwolenie na prowadzenie działalno¶ci w zakresie zbierania odpadów. (Decyzja nr 238)
  • Decyzja nr 41 z dnia 8 marca 2017r. - zezwolenie na prowadzenie działalno¶ci w zakresie zbierania odpadów - zmiana Decyzji nr 238. (Decyzja nr 41)
  • Decyzja nr 61 z dnia 4 kwietnia 2017r. - zezwolenie na prowadzenie działalno¶ci w zakresie transportu odpadów. (Decyzja nr 61)

2007 FEB-EKO
internet SEA