Czyszczenie wszystkich typów:
  • przydomowych szamb ekologicznych,
  • kanalizacji przydomowej.

Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie :
  • płynnych odpadów socjalno-bytowych,
  • stałych odpadów socjalno-bytowych,
  • odpadów budowlanych.

Rozbiórka budynków.

2007 Febeko  Plan podziału spółki
internet SEA